Kantolan tapahtumapuistossa järjestettävä Weekend Festival aiheuttaa muutoksia Kantolan alueen liikennejärjestelyissä. Alue sisältää Vanajantien, Kantolankadun, Puusepänkadun, Myllärinkadun, Keksikadun, Rehukadun, Sotkankadun, Luukkaankadun ja Lautatarhankadun.

Liikennemerkit pystytetään 30.6.22 ja rajoitukset astuvat voimaan perjantaina 1. heinäkuuta aamupäivällä noin kello 11.00. Ne puretaan kokonaisuudessaan maanantaina 4. heinäkuuta.  

Liikennejärjestelyillä on pyritty varmistamaan alueen jouheva liikenne niin festarikävijöille kuin alueen yrityksille ja asukkaille liikenteenohjaajien turvin. Turvallinen liikenne ja kulku on ollut suunnitelmassa ensiarvoisen tärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, että pääportin ympärille ei synny liikaa liikennettä ja hyvillä järjestelyillä yritetään estää liikennekaaosta sekä väärin pysäköimistä. Parikymmentä liikenteenohjaajaa toimii alueella ja lähikaduilla läpi tapahtuman. 

Tilapäistä liikennejärjestely-suunnitelmaa on päivitetty muun muassa tapahtuman tuotannon myötä. Muutokset ovat puolestaan tuoneet myös lisää vaatimuksia liikenteen järjestelyille. Järjestelyjä on alun alkaen tehty yhteistyössä usean eri tahon kanssa. Niin viranomaisilla kuin kaupungilla on liikenteen suhteen omat vaatimuksensa ja lupia on haettu esimerkiksi ELY-keskukselta. Myös Linnankehitys on toiminut yhteistyössä liikenteen suunnittelussa.   

Lopulliset lupahakemukset on hyväksytty Hämeenlinnan kaupungin lupaviranomaisen toimesta keskiviikkona 29.6.22.

Muutokset liikenteessä 

Kadut suljetaan ylimääräiseltä liikenteeltä, mutta työpaikka- ja asumisliikenne on alueella edelleen normaalisti sallittua. Alueen työntekijät ja asukkaat ovat voineet pyytää festivaalin järjestäjältä kulkuluvat.

Osalla alueen kaduista on muutettuja liikennesääntöjä tai tiesulkuja.

Vanajantien ja Luukkaankadun välissä oleva Puusepänkadun osuus muuttuu yksisuuntaiseksi Vanajantien suunnasta.

Myös Luukkaankatu muuttuu yksisuuntaiseksi suunnasta Puusepänkatu-Kantolankatu, ja siihen ohjataan shuttlebus-liikenne, taksiliikenne sekä drop-point -piste henkilöautoille. 

Myllärinkatu jaetaan kahteen osaan kaukalon avulla, jotta Puusepänkatu 5 toimijat voivat kulkea helpommin. Myllärinkadulta ei ole läpiajoa Puusepänkadulle. Kymppitien siltaremontti aiheuttaa myös itsessään jonkin verran liikenteen haasteita alueelle.

Pysäköinti ja kulkeminen alueella 

Majoitusalue sijaitsee Vanajan kirkon vieressä Salomäentien varressa. Alueelta on jalankulunohjaus jalankulkureittejä pitkin Myllärinkadulle ja sieltä tapahtuma-alueelle.

Pysäköinti on kielletty kadunvarteen ja maastoon koko tapahtuma-alueella aluepysäköintikielto-merkein. Alueen parkkipaikat asiakkaille sijaitsevat HAMKin pihalla, ja sieltä on jalankulunohjaus 10-tien jalankulkureittejä Myllärinkatua pitkin tapahtuma-alueelle.

Lisätietoja Weekend Festivalin alueesta löytyy täältä.