Tietosuoja

REKISTERINPITÄJÄ

WKND FESTIVAL OY
VAT: FI26151421

Kornetintie 6, rappu C, 2krs
00380 Helsinki
Finland

REKISTERIASIOITA HOITAVAN YHTEYSTIEDOT

John Rugemalira
Kornetintie 6, rappu C, 2krs
Sähköposti info@wknd.fi

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE ja REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Oston yhteydessä aina kerättävät pakolliset tiedot: Ostaessasi lipun jää rekisteriin tieto sähköpostiosoitteestasi, nimestä ja postiosoitteestasi. Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon. Sen avulla voidaan esimerkiksi lähettää pääsylippu uudelleen ostajan sähköpostiosoitteeseen ja kohdistaa mahdolliset asiakkaiden moitteet oikeaan osoitteeseen. Ostetusta lipusta jää myös kirjanpitolain mukainen kuitti kirjanpitoomme. 
Näitä tietoja säilytämme aina kulloinkin voimassa olevan kirjanpitolain edellyttämän ajan.

Tämän lisäksi voit antaa vapaaehtoisia tietoja, joita voidaan käyttää Weekend Festivalin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Näitä tietoja voidaan käyttää myös Weekend Festivalin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. Weekend Festival saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, mutta henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. 

Nimenomaan erikseen halutessanne teillä on mahdollisuus antaa Weekend Festivalille oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin.

Nämä vapaaehtoisesti luovutetut tiedot voit poistaa halutessasi ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@wknd.fi.

Rekisteritietoja voidaan säilyttää myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin palvelimella teknisten vaatimusten vuoksi. Tällöin on sovittu, että tietoja ei saa luovuttaa edelleen.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

•    Henkilön etu- ja sukunimi
•    Sähköpostiosoite
•    Postiosoite
•    Puhelinnumero
•    Tiedot käsitellyistä tilauksista
•    Lipputilausten seurantatiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään ostajan antamien tietojen perusteella.

TIETOJEN LUOVUTUS

Ostajan henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

EVÄSTEET

Kun käytät verkkosivustoa, keräämme tiettyjä tietoja automaattisten järjestelmien avulla, mukaan lukien evästeet (selaimessa tallennetut pienet tekstitiedostot) ja vastaavat tekniikat, mukaan lukien mobiilisovelluksen tunnisteet, turvallisuuden lisäämiseksi, verkkosivuston käytön ja tehokkuuden mittaamiseksi, ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen niitä. Voimme myös käyttää evästeitä ja muita automaattisia järjestelmiä muihin tarkoituksiin, kuten Web-sivuston hallintaan ja muihin yrityksen kaupallistamisen osa-alueisiin.

Tällä tavoin kerättyihin tietoihin sisältyy IP-osoite, selaimen ominaisuudet, laitteen ominaisuudet, käyttöjärjestelmän versio, tietoja verkkosivustollamme (mukaan lukien käyttö, toimintolokit ja napsautukset) sekä vierailujen päivämäärät ja ajat sivustolle. Tietolokit poistetaan säännöllisesti.

Voit tarkistaa evästeiden käytön selaimen asetusten ja muiden työkalujen avulla. Voit määrittää selaimesi estämään, palauttamaan tai estämään (evästeet) tai vastaavia tekniikoita. Joissakin tapauksissa on mahdollista, että käyttämättä evästeitä, verkkosivustollamme tietyt tekniset ominaisuudet eivät välttämättä toimi kunnolla tai etteivät kaikki sivuston ominaisuudet ole käytettävissä.

Kolmannet osapuolet voivat myös käyttää evästeitä keräämään tietoja yrityksesi toiminnasta verkkosivustollamme, jotta voimme ymmärtää ja jatkuvasti parantaa Verkkosivuston toimintaa. Lisätietoja kolmansien osapuolten evästeiden käytöstä viitatamme asiaankuuluvan kolmannen osapuolen verkkosivustoon, koska he käyttävät evästeitä omien evästeiden sääntöjen mukaisesti, mikä saattaa poiketa omasta käytännöstämme.

Käyttäen verkkosivustoa edelleen hyväksyt evästeiden käyttö selaimessasi tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa. ATK:lla käsiteltävien tietojen käyttöoikeus on vain siihen oikeutetuilla henkilöillä. Rekisterin käyttäminen edellyttää salasanasuojattua käyttöoikeutta. 

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDONKORJAAMISTA

Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin kirjatut häntä koskevat henkilötiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Lähetä tätä koskeva pyyntö kirjallisena osoitteeseen info@wknd.fi ja kerro koko nimesi ja sähköpostiosoitteesi ja mitä pyyntösi koskee.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OHJEET

Sinulla on aina oikeus vaatia poistettavaksi kaikki muut tiedot paitsi itse ostotapahtumassa ostajan yksilöimiseksi kerätyt pakolliset tiedot. Pakollisia tietoja säilytetään lainsäädännön edellyttämä aika. 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle siinä Euroopan Unionin jäsenvaltiossa, jossa hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.